ViksundClub


Gå til indhold

Vinterplads

Teknik & Ideer


Vinteropbevaring !

Båden ud af vandet, op i stativet eller vognen, en presenning eller bådtelt over det hele, og båden står fint hele vinteren over....! eller hvad?

Nej, som bådejer bør man forberede sig grundigt inden vintersæsonen, ligesom man bør holde et vågent øje med båden hele vinteren.

Forebyg indbrud og tyveri
Tøm båden for løse genstande som f.eks. elektronisk udstyr, påhængsmotor, pulverslukker og nødraketter.
Løse genstande hjemtages og opbevares i et lukket og aflåst rum.
Fjern fastmonteret elektronisk navigationsudstyr.
Er der en stige monteret på båden, bør den fjernes, så den ikke kan anvendes ved tyveri.
Se efter båden så ofte som muligt.

Hvis båden står på land
Bådstativet skal være velholdt.
For at beskytte båden bedst muligt, bør man dække den til med presenning af en kraftig kvalitet, der bindes fast ned omkring kølen.
Motoren skal frostsikres.
Husk så også lige at mange væsker, maling og poleringsmidler ikke tåler frost.
Toilet og ferskvandssystem skal tømmes.
Bundproppen skal tages op, så smelte- og regnvand kan få afløb ud af båden.
Hvis du har opført et bådtelt for at beskytte båden, skal du være opmærksom på, at teltet normalt ikke er omfattet af bådforsikringen. Hvis teltet er årsag til en skade på andre personer eller andres ting, vil et eventuelt erstatningsansvar ikke være dækket af bådens ansvarsforsikring. Du skal derfor kontakte dit forsikringsselskab, hvis du ønsker at forsikre denne risiko.

Hvis båden opholder sig i vandet:
Brug de fortøjninger, der er forsvarlige efter årstiden.
Er der is omkring båden, så vær opmærksom på at is kan være skarp som en kniv, og især når isen sætter sig i bevægelse p.g.a. vind og strøm.
Ventiler skal frostsikres.Retur til indhold | Retur til hovedmenu